#alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET DELETED Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA"; content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; reference:url,doc.emergingthreats.net/2003120; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:4; metadata:created_at 2010_07_30, updated_at 2010_07_30;)

Added 2018-09-13 19:38:32 UTC


Added 2018-09-13 17:53:07 UTC


#alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET DELETED Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA"; content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; reference:url,doc.emergingthreats.net/2003120; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:4; metadata:created_at 2010_07_30, updated_at 2010_07_30;)

Added 2017-08-07 20:56:28 UTC


##alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET DELETED Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA"; content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; reference:url,doc.emergingthreats.net/2003120; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:4;)

Added 2011-10-12 19:12:53 UTC


##alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET DELETED Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA"; content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; reference:url,doc.emergingthreats.net/2003120; sid:2003120; rev:4;)

Added 2011-09-14 22:25:51 UTC


##alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET DELETED Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA"; content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; reference:url,doc.emergingthreats.net/2003120; reference:url,www.emergingthreats.net/cgi-bin/cvsweb.cgi/sigs/POLICY/POLICY_ImageSpam; sid:2003120; rev:4;)

Added 2011-02-04 17:22:16 UTC


alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET POLICY Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA";content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; reference:url,doc.emergingthreats.net/2003120; reference:url,www.emergingthreats.net/cgi-bin/cvsweb.cgi/sigs/POLICY/POLICY_ImageSpam; sid:2003120; rev:4;)

Added 2009-02-11 19:15:23 UTC


alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET POLICY Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA";content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; reference:url,doc.emergingthreats.net/2003120; reference:url,www.emergingthreats.net/cgi-bin/cvsweb.cgi/sigs/POLICY/POLICY_ImageSpam; sid:2003120; rev:4;)

Added 2009-02-11 19:15:23 UTC


alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET POLICY Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA";content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:3;)

Added 2008-06-23 16:58:07 UTC


alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 25 (msg:"ET POLICY Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA";content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:3;)

Added 2008-06-23 16:58:07 UTC


alert tcp $EXTERNAL_NET 1024: -> $HOME_NET 25 (msg:"ET POLICY Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA";content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:2;)

Added 2008-01-31 18:48:09 UTC


alert tcp $EXTERNAL_NET 1024: -> $HOME_NET 25 (msg:"ET POLICY Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA";content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:2;)

Added 2008-01-31 18:48:09 UTC


alert tcp $EXTERNAL_NET 1024: -> $HOME_NET 25 (msg:"BLEEDING-EDGE POLICY Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA";content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:1;)

Added 2007-05-17 11:00:24 UTC


alert tcp $EXTERNAL_NET 1024: -> $HOME_NET 25 (msg:"BLEEDING-EDGE POLICY Possible Image Spam Inbound (3)"; flow:established,to_server; content:"Content-Transfer-Encoding|3A|"; content:"R0lGODlh"; depth:575; content:"AOAgAABAACBAAEBAAGBAAIBAAKBAAMBAAOBAAABgACBgAEBgAGBgAIBgAKBgAMBgAOBgAACAACCA";content:"AECAAGCAAICAAKCAAMCAAOCAAACgACCgAECgAGCgAICgAKCgAMCgAOCgAADAACDAAEDAAGDAAIDA"; classtype:misc-activity; sid:2003120; rev:1;)Topic revision: r1 - 2018-09-13 - TWikiGuest
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © Emerging Threats